ORGANISATIE & TRAININGEN

Organisatie

De organisatie en het beleid van ons team waardeert duurzaamheid enorm. Daarom is onze interne werking gesteund op vele vrijwillige initiatieven van verschillende leden en worden sommige trianingen georganiseerd in samenwerking met andere sportverenigingen uit het Gentse.

Voor de loop- en coretrainingen werken we samen met Gent-Running-Team. Voor het open water zwemmen in de Blaarmeersen werken we samen met 3 kant, Mr. T. triathlon Gent en SMO triatlonteam.

Trainingen

Onze trainingsmomenten worden hoofdzakelijk in het Gentse georganiseerd, wat niet wil zeggen dat er soms uitgeweken wordt naar een andere locatie. Bijvoorbeeld voor een fietstraining in Pays des Collines of een trailloop in de Vlaamse Ardennen met vertrek aan de Hotond. 

Iedereen kan zijn persoonlijk trainingsschema afwerken binnen de beperkingen van de groep. Zo kan je zeker blokjes doen tijdens een fietstraining, maar rijdt de groep wel een vaster tempo.  

We proberen de trainingen zo consequent mogelijk te organiseren doorheen het ganse jaar. Met ons clubhuis lukt ons dit ook voor de fietstrainingen bij slecht weer.

Alle trainingen worden gepland in Spond, waarbij iedereen de zondagavond een invite krijgt voor de week die komt. De invite in deze app bevat ook de gpx file of het trainingschema van de zwemtraining. Ze vinden zoveel als mogelijk plaats op vaste tijdstippen, al verschillen die wel tussen zomer en winter.

Winterperiode: Oktober - April

Maandag: 

 • Om 19:30 looptraining met Gent Running Team volgens 7 verschillende niveaus. Afspraak aan de atletiekpiste in de Blaarmeersen.

Dinsdag:

 • Om 19:30 wekelijkse after work fietstraining in het clubhuis op Wahoo trainers.

Woensdag: 

 • Om 19:30 looptraining met Gent Running Team volgens 7 verschillende niveaus. Afspraak aan de atletiekpiste in de Blaarmeersen.
 • Om 20:30 is er een zwemtraining van anderhalfuur op techniek met zwemtrainer. Afspraak in Lago Rozenbroeken. 

Donderdag: 

 • Om 19:00 is er een core training in het clubhuis.
 • Om 21:00 kan er een uurtje gezwommen worden in het 50m bad van de Rozenbroeken.

Zaterdag: 

 • Om 10:00 looptraining met Gent Running Team volgens 7 verschillende niveaus. Locatie afhankelijk van de training.

Zondag: 

 • Om 9:00 indoor of outdoor fietstraining afhankelijk van het weer.


Zomerperiode: April - September

Maandag:

 • Om 19:30 looptraining met Gent Running Team volgens 7 verschillende niveaus. Afspraak aan de atletiekpiste in de Blaarmeersen.

Dinsdag:

 • Om 19:00 wekelijkse after work fietstraining vertrekkende aan Grand Départ.

Woensdag:

 • 19:00 - 21:00 open water zwemmen in de Blaarmeersen (sept 18:00 - 20:00)(clubs only).
 • Om 19:30 looptraining met Gent Running Team volgens 7 verschillende niveaus. Afspraak aan de atletiekpiste in de Blaarmeersen.

Donderdag:

 • Om 19:00 is er een core training in het clubhuis.

Zaterdag:

 • Om 10:00 looptraining met Gent Running Team volgens 7 verschillende niveaus. Locatie afhankelijk van de training.

Zondag:

 • Om 9:00 fietstraining, waarbij de rit afgestemd wordt op de periode van het jaar, de wedstrijden en het weer.